Studio Diagnozy i ProfilaktykiStudio Diagnozy i Profilaktyki
Studio Diagnozy i Profilaktyki

 

 

 

Studio Diagnozy i Profilaktyki to rozwijająca się firma z wykwalifikowanym zespołem oraz kilkuletnim doświadczeniem w dziedzinie profilaktyki uzależnień i przemocy oraz badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Istotą naszej aktywności są kompleksowe działania w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki zakres usług, począwszy od opracowywania profesjonalnej diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie całego kraju, poprzez organizację i prowadzenie multimedialnych i interaktywnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z wszystkich rodzajów szkół oraz organizacji szkoleń dla rodziców i nauczycieli, a także Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz dla sprzedawców napojów alkoholowych.

 

Starając się wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom, z roku na rok, bogatsi w doświadczenia proponujemy Państwu nowe, udoskonalone metody działań profilaktycznych. A więc od początku: Aby poznać niebezpieczne i coraz liczniejsze zjawiska w otaczającej nas rzeczywistości najpierw należy je rozpoznać i zdiagnozować. W tym celu proponujemy Państwu diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych. Z każdym wykonanym raportem i wraz z doświadczeniem udoskonalamy nasze narzędzia badawcze oraz powiększamy zakres badań o inne dziedziny. W ten sposób zdobyta wiedza ułatwia nam pracę dzięki nabytym umiejętnościom doboru środków oraz sposobu działania w celu eliminacji różnego rodzaju zagrożeń społecznych.

 

Nasze warsztaty profilaktyczne, prowadzone są w sposób innowacyjny, interaktywny oraz za pomocą multimediów. Staramy się, aby były one nie tylko ciekawe dla uczestników, ale przede wszystkim by były skuteczne i trafiały celnie do świadomości odbiorców.          

 

Propozycje naszych szkoleń gwarantują Państwu zdobywanie wiedzy zawsze aktualnej i zgodnej z najnowszymi ustawami. Staramy się, by były one podane w sposób jak najbardziej przystępny, atrakcyjny i profesjonalny. W tym celu ciągle doskonalimy swoje umiejętności. 

 

Warunkiem do pracy w naszym zespole jest przede wszystkim pasja i zaangażowanie i tylko z osobami posiadającymi te cechy staramy się współpracować. Celem naszych wykładowców, trenerów i socjologów jest pomoc, przekazywanie wiedzy oraz dzielenie się własnym doświadczeniem w sposób innowacyjny i profesjonalny, ponieważ tylko takie działanie gwarantuje oczekiwane efekty. 

 

Gwarancją naszej solidności i elastyczności w dopasowywaniu się do Państwa potrzeb i wymagań są liczne referencje z miejsc, gdzie mieliśmy przyjemność pracować, które chętnie udostępniamy naszym nowym kontrahentom.

 

 

Zapraszamy Państwa do współpracy z nami!

Studio Diagnozy i Profilaktyki
Studio Diagnozy i Profilaktyki